Je kan via de website inschrijven als gast of met een account, waarbij je meteen online of achteraf via overschrijving kan betalen. Je ontvangt vervolgens de nodige verzoeken en/of bevestigingen per e-mail.

Opgelet: de inschrijving is pas definitief van zodra de betaling werd uitgevoerd. Enkele dagen voor de start van de activiteit of workshop ontvang je nog een herinneringsmail met praktische richtlijnen.

Dit is mogelijk conform de richtlijnen in onze annulatievoorwaarden. Afhankelijk van het tijdstip van kennisgeving zal in voorkomend geval een deel van het inschrijvingsgeld worden terugbetaald, met een maximum van 90% van het betaalde bedrag.

In voorkomend geval worden de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal telkens het volledige inschrijvingsbedrag worden terugbetaald.

Op de website wordt bij elke activiteit of workshop een duidelijke omschrijving of verloop van de dag vermeld, alsook de praktische zaken waarmee elke deelnemer rekening dient te houden.

Meestal spreken we af op een centrale locatie, waarna ik jullie door de dag begeleid. Deze begeleiding eindigt dan op het vermelde tijdstip en de vermelde plaats in de planning. Indien jullie dit wensen, staat het jullie vrij om samen nog een vervolg aan de dag te breien.

Enkele dagen voor de start van de activiteit of workshop ontvangt elke deelnemer ook nog een herinneringsmail met praktische richtlijnen.

Bij elke activiteit of workshop wordt op de website eveneens melding gemaakt van wat door de organisator wordt voorzien en wat elke deelnemer zelf dient te voorzien.

De organisator is verzekerd voor schade aan de deelnemers voor zover deze voortkomt uit een tekortkoming van de organisator. In alle andere gevallen staat een deelnemer zelf in voor de geleden of aangerichte schade, al dan niet samen met andere betrokken partijen.

De activiteiten en workshops staan in principe open voor iedereen.

Op de website wordt bij de activiteiten en workshops daarentegen wel melding gemaakt van mogelijke beperkingen, bijvoorbeeld bij activiteiten die enige fysieke inspanning vereisen. In voorkomend geval is het de verantwoordelijkheid van elke geïnteresseerde deelnemer om zelf een weloverwogen keuze te maken.

Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Op de website wordt bij elke activiteit of workshop melding gemaakt van de maximale groepsgrootte.

Je kan nooit op voorhand weten of een groep jou wel of niet zal bevallen, maar ik streef er telkens wel naar om alle deelnemers de nodige aandacht te geven en hen maximaal te betrekken in het gebeuren.

Ieder individu is bovendien anders. Ongepast gedrag door andere deelnemers wordt weliswaar niet getolereerd en kan in voorkomend geval leiden tot uitsluiting van de betreffende deelnemer.

Indien je met een vraag zit of met een probleem zou kampen, kan je ten allen tijde de begeleider aanspreken. Ik zoek dan samen met jou naar een gepaste oplossing.

Als begeleider houd ik uiteraard ook een oogje in het zeil, dus bij het vaststellen van een probleem wordt meteen ingegrepen.

Ongepast gedrag door andere deelnemers wordt eveneens niet getolereerd en kan in voorkomend geval leiden tot uitsluiting van de betreffende deelnemer.

Jouw gegevens worden verwerkt conform ons Privacybeleid.

0

Winkelwagen

The Cart is Empty
No Product in the Cart!